Fabege ansluter till alviscloud

Fabege har startat sin process mot att digitalisera sina fastigheters säkerhetssystem.

Vi tackar varmt för förtroendet!


12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Våran portal är designad för kunder som vill ansluta sina anläggningar till vår cloudtjänst Behovet och önskan från kunderna är stora för en cloudtjänst. Att ansluta sina säkerhetsanläggningar till al